Tập 16 số 4_6-2019

06-2019

Chào mừng 
Hội Nghị Sản Phụ Khoa Toàn Quốc 2019
Hà Tĩnh, 11 - 12/06/2019 

Tập 16 số 3_5-2019

06-2019

Chào mừng 
Hội Nghị Sản Phụ Khoa Việt - Pháp 2019
Hà Nội, 13 - 14/05/2019 

Tập 16 số 2_8-2018

07-2018

Chào mừng 

HỘI NGHỊ PHỤ SẢN
MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN MỞ RỘNG, LẦN VII - 2018

Nha Trang, 03 - 04/08/2018 

Tập 16 số 1_5-2018

05-2018

Chào mừng 
Hội Nghị Sản Phụ Khoa Việt - Pháp 2018
Hà Nội, 14 - 15/05/2018 

Tập 15 số 4_3-2018

05-2018

Tập 15 số 4_3-2018
Phát hành tháng 3 năm 2018

Tập 15 số 3_9-2017

05-2018

Chào mừng

HỘI NGHỊ SẢN PHỤ KHOA TOÀN QUỐC
BÌNH ĐỊNH, 22 / 9 / 2017

Tập 15 số 1_7-2017

05-2018

Tập 15 số 1_7-2017
Phát hành tháng 7 năm 2017

Tập 14 Số 4_2-2017

05-2018

Tập 14 số 4_2-2017
Phát hành tháng 2 năm 2017

Tập 14 Số 3_7-2016

05-2018

Chào mừng

Hội nghị Phụ Sản
Miền Trung - Tây Nguyên Mở Rộng lần thứ VI - 2016

Quảng Bì​nh, ngày 28 - 29/07/2016

Tập 14 số 2_5-2016

05-2018

Chào mừng

Hội nghị Sản phụ khoa Việt - Pháp
Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 16

TP.HCM, ngày 19- 20/5/2016

Tập 13 Số 2_5-2015

06-2018

Chào mừng
HỘI NGHỊ SẢN PHỤ KHOA VIỆT PHÁP 2015
Hà Nội (11-12/05/2015)

Tập 13 Số 1_5-2015

06-2018

Tập 13 số 1_5-2015
Phát hành tháng 5 năm 2015

Liên Hệ Phát Hành  08.6682 6550

Đối tác

Vui lòng đăng ký thành viên để đăng báo cáo !

Vui lòng đăng ký thành viên trước khi tham gia viết bài báo cáo và phản biện báo cáo.