VÒNG NÂNG CỔ TỬ CUNG SO VỚI PROGESTERONE ĐẶT ÂM ĐẠO TRONG PHÒNG NGỪA SINH NON Ở THAI PHỤ MANG SONG THAI CÓ CHIỀU DÀI CỔ TỬ CUNG < 38 mm: ...

Cập nhật: 09/05/2018

Facebook Google +1 Twitter

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Song thai cổ tử cung (CTC) ngắn có nguy cơ sinh non cao. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm so sánh hiệu quả của vòng nâng CTC và progesterone đặt âm đạo trong phòng ngừa sinh non ở thai phụ song thai có CTC ngắn. 

Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu: Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, tại bệnh viện Mỹ Đức, từ 03/2016 đến 06/2017, trên 300 thai phụ song thai có chiều dài CTC<38 mm. Đối tượng được phân ngẫu nhiên vào nhóm đặt vòng nâng(Arabin®, n=150) hoặc progesterone âm đạo (400 mg/ngày, n=150) thời điểm 16-22 tuần. 

Kết quả: Tỉ lệ sinh non <34 tuần ở nhóm đặt vòng và nhóm progesterone lần lượt là 16,2%và 22,1% (RR 0,73, 95%CI 0,46 ± 1,18). Vòng nâng CTC làm giảm biến chứng sơ sinh(26,5% so với 18,6%, RR 0,70, 95%CI 0,43 ± 0,93). Ở phân nhóm có CTC < 28 mm, vòng nâng CTC giảm tỉ lệ sinh non <34 tuần từ 54,5% (12/22) xuống còn 24,2% (8/33) và biến chứng sơ sinh từ 59,1% xuống còn 19,7% (p < 0,05). 

Kết luận: Ở thai phụ song thai có CTC <38 mm, vòng nâng CTC làm giảm biến chứng sơ sinh. Trong phân nhóm có CTC < 28 mm, vòng nâng CTC giảm tỉ lệ sinh non <34 tuần và biến chứng sơ sinh.

Từ khoá: Song thai, sinh non, vòng nâng cổ tử cung, progesterone đặt âm đạo.

Bài viết thuộc số báo: Tập 16 số 1_5-2018

  Mua ngay để đọc đầy đủ

Liên Hệ Phát Hành  08.6682 6550

Đối tác

Vui lòng đăng ký thành viên để đăng báo cáo !

Vui lòng đăng ký thành viên trước khi tham gia viết bài báo cáo và phản biện báo cáo.