THOÁT VỊ HOÀNH BẨM SINH PHÁT HIỆN QUA SIÊU ÂM VÀ THÁI ĐỘ XỬ TRÍ

Cập nhật: 29/06/2019

Facebook Google +1 Twitter

Tóm tắt

Nghiên cứu hồi cứu được thực hiện tại bệnh viện phụ sản Trung ương, thu thập số thai nhi được chẩn đoán trước sinh bị TVHBS. Thai phụ có tuổi trung bình thai phụ trung bình là 28,3±4,8. Tuổi thai phát hiện sớm từ 14 tuần, muộn nhất là 38 tuần. TVHBS gặp bên trái 96,97%. Dạ dày nằm trong lồng ngực là cao nhất chiếm 46,46%. Không có liên quan giữa TVHBS và bất thường di truyền. chỉ số phổi đầu ở nhóm có hướng xử trí giữ thai cao hơn so với nhóm đình chỉ thai nghén (1,22+0,60 so với 0,78+0,3), sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p=0.0012) và là yếu tố tiên lượng tình trạng trẻ sau đẻ.

Từ khóa: siêu âm, thoát vị hoành, chỉ số phổi đầu.

Abstract 

Congenital diaphragmatic hernia ultrasound detection attitude and management

Retrospective study was performed at the Central Hospital for Obstetric and Gynecology, gathering fetus before birth was diagnosed Congenital diaphragmatic hernia(CDH). Women with an average age of women was 28.3 + 4.8 average. Gestational age from 14 weeks early detection, no later than 38 weeks. Having left Congenital diaphragmatic hernia 96.97%. Stomach in the chest is the highest occupied 46.46%. No association between Congenital diaphragmatic hernia and genetic abnormalities, lung-to-head ratio (LHR) have proper treatment group maintained high pregnancy than abortion group (1.22 + 0.78 + 0.60 versus 0.3), this difference was statistically significant (p = 0.0012) and the prognostic factors infants postpartum condition.

Key words: echography, Congenital diaphragmatic hernia, lung-to-head ratio.

Bài viết thuộc số báo: Tập 16 số 4_6-2019

  Mua ngay để đọc đầy đủ

Liên Hệ Phát Hành  08.6682 6550

Đối tác

Vui lòng đăng ký thành viên để đăng báo cáo !

Vui lòng đăng ký thành viên trước khi tham gia viết bài báo cáo và phản biện báo cáo.