PHẪU THUẬT NỘI SOI TRONG UNG THƯ NỘI MẠC TỬ CUNG

Cập nhật: 29/06/2019

Facebook Google +1 Twitter

Tóm tắt

Phẫu thuật nội soi ngày càng được khuyến cáo mạnh trong thực hành điều trị ung thư nội mạc tử cung (UTNMTC) do các ưu điểm vượt trội mà nó mang lại. 

Mục tiêu: đánh giá kết quả bước đầu phẫu thuật nội soi trong UTNMTC tại bệnh viện Phụ sản Trung Ương (BVPSTW) từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 12 năm 2018. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: bao gồm 55 trường hợp UTNMTC được chẩn đoán và điều trị tại BVPSTW trong năm 2018. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang hồi cứu. 

Kết quả: 7 bệnh nhân ung thư tại chỗ, 39 bệnh nhân UTNMTC giai đoạn I. Thời gian phẫu thuật trung bình là 53,18 phút. Số lượng hạch tiểu khung trung bình được loại bỏ là 2,35 hạch chậu phải và 2,31 hạch chậu trái. Thời gian nằm viện trung bình 4,9 ngày. Không có biến chứng truyền máu và biến chứng trong khi phẫu thuật. Không có trường hợp nào di căn hạch. 

Kết luận: Phẫu thuật nội soi trong UTNMTC là khả thi, an toàn và hiệu quả. Nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy có sự giảm biến cố phẫu thuật và thời gian nằm viện.

Từ khóa: Ung thư nội mạc tử cung, phẫu thuật nội soi, phẫu thuật mổ mở,...

Abstract 

Laparoscopic surgery for endometrial cancer

Endoscopy has begun to play an increasingly important role in the surgical therapy of endometrial cancers due to its outstanding advantages. 

The purpose of this study is to assess laparoscopic surgery for endometrial cancer in National Hospital for Obstetrics and Gynecology in 2018. 

Subjects and methods: retrospective descriptive. 

Results: 7 patients with endometrial adenocarcinoma in situ and 39 patients with stage I. A average operating time was 53,18 minutes. The average length of stay was 4,9 days. No transfusions and operative complications were noted. There are no cases having positive lymph nodes. 

Conclusion: Laparosopic surgery for endometrial cancer is feasible and safe. Many studies outcomes are associated with reduced operative morbidity and hospital stay.

Keyword: endometrial cancer, laparoscopy, laparotomy,...

Bài viết thuộc số báo: Tập 16 số 4_6-2019

  Mua ngay để đọc đầy đủ

Liên Hệ Phát Hành  08.6682 6550

Đối tác

Vui lòng đăng ký thành viên để đăng báo cáo !

Vui lòng đăng ký thành viên trước khi tham gia viết bài báo cáo và phản biện báo cáo.