NHẬN XÉT KẾT QUẢ CỦA KỸ THUẬT LEEP ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG CỔ TỬ CUNG TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG

Cập nhật: 29/06/2019

Facebook Google +1 Twitter

Tóm tắt

Kỹ thuật điều trị LEEP cổ tử cung là phương pháp cắt bỏ các tổn thương tiền ung thư tại cổ tử cung bằng vòng điện. 

Mục tiêu: Nhận xét các đặc điểm của đối tượng nghiên cứu; hiệu quả và tính an toàn của kỹ thuật LEEP tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. 

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả, theo dõi dọc trên 95 bệnh nhân từ tháng 6/2018 đến tháng 3/2019. 

Kết quả: Tỷ lệ nhiễm HPV type nguy cơ cao là 76,8%, tỷ lệ xét nghiệm tế bào âm đạo bất thường là: LSIL: 31,7%, HSIL: 14,7%, ASCUS ± H 6,3%, các bất thường biểu mô tuyến 5,3%. Giải phẫu bệnh sau LEEP: CIN I: 21,1%, CIN II: 14,7%, CIN III: 8,4%, CIS: 4,2%, ung thư biểu mô vảy xâm lấn: 1,1%. Có 13/95 bệnh nhân sau LEEP được chỉ định mổ cắt tử cung vì các tổn thương từ CIN III trở lên. Tỷ lệ đốt điện, chèn mèche trong thủ thuật tương ứng 91,6% và 94,7%. Tỷ lệ chảy máu trong vòng 6 tiếng sau LEEP là 6,3%, trong vòng 1 tháng là 2,4%, không có trường hợp nào nhiễm trùng. Theo dõi sau 6 tháng chưa phát hiện trường hợp nào tái phát. 

Kết luận: LEEP là phương pháp điều trị hiệu quả, an toàn và thuận tiện,

Từ khóa: Tổn thương cổ tử cung; loạn sản cổ tử cung; HPV type nguy cơ cao; LEEP.

Abstract 

ASSESSMENT ON LEEP IN THE NATIONAL HOSPITAL OF OBSTETRIC AND GYNECOLOGY

LEEP is the word stands for Loop Electrosurgical Excision Procedure. 

Objective: Assessement on the clinical and para clinical characters of 95 patients having LEEP for cervical lesions and on the effectiveness, safety of LEEP at the NHOG from 6/2018 to 3/2019. 

Results: The rate of high-risk HPV is 76,8%; HSIL 14,7%; ASCUS-H 6,3%. The anapath on LEEP: CIN I 21,1%, CIN II 14,7%, CIN III 8,4%, CIS 4,2%, invasive carcinoma 1,1%. Bleeding needed coagulation and metche 91,6% and 94,7%. Bleeding within 6 hours 6,3%, no infections reported. 6 months follow-ups: no recurrence. 

Conclusion: LEEP is a safe and effective methode for treating cervical lesions. 

Keywords: Cervical lesion; CIN; high-risk HPV; LEEP.

Bài viết thuộc số báo: Tập 16 số 4_6-2019

  Mua ngay để đọc đầy đủ

Liên Hệ Phát Hành 

Đối tác

Vui lòng đăng ký thành viên để đăng báo cáo !

Vui lòng đăng ký thành viên trước khi tham gia viết bài báo cáo và phản biện báo cáo.