NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TÌNH TRẠNG THAI CỦA THĂM DÒ DOPPLER ĐỘNG MẠCH RỐN VÀ DOPPLER ỐNG TĨNH MẠCH ARANTIUS TRÊN THAI CHẬM PHÁT TRIỂN

Cập nhật: 22/06/2016

Facebook Google +1 Twitter

Tóm tắt

  • Mục tiêu: Đánh giá, so sánh kết quả thăm dò siêu âm doppler động mạch rốn và doppler ống tĩnh mạch Arantius và với tình trạng sơ sinh trong trường hợp thai chậm phát triển trong tử cung.
  • Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu trên 252 sản phụ có một thai, từ 28 tuần được chẩn đoán thai chậm phát triển trong tử cung, điều trị tại khoa sản bệnh lý Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ tháng 1/2011 đến tháng 11/2015, được theo dõi thai bằng nhiều phương pháp trong đó có thăm dò siêu âm doppler các động mạch rốn, doppler động mạch não và doppler tĩnh mạch Arantius. Trẻ Sơ sinh ngay khi đẻ được lấy máu cuống rốn và chẩn đoán suy thai nặng khi pH ≤ 7,15 hoặc BE < - 8mmol/l.
  • Kết quả: Giá trị chẩn đoán tình trạng thai sau sinh của thăm dò doppler động mạch rốn và doppler ống tĩnh mạch Arantius có độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị chẩn đoán dương tính, giá trị chẩn đoán âm tính tương ứng 62,5%, 96,4%, 71,4%, 94,6% và 69,7%, 95,4%, 69,7%, 95,4%. Khi kết hợp cả hai thăm dò doppler này thì giá trị chẩn đoán tăng có ý nghĩa thống kê với độ nhạy là 75,0%, độ đặc hiệu 95,9%, giá trị chẩn đoán dương tính tăng 72,7% và giá trị chẩn đoán âm tính cao 96,3%.
  • Kết luận: Trên những thai chậm phát triển trong tử cung bất thường hình thái phổ sóng doppler có giá trị dự báo suy tuần hoàn thai và các bất thường doppler ống tĩnh mạch Arantius kết hợp doppler động mạch rốn  rất có giá trị đánh giá trong theo dõi  thai trong thai trong tử cung.
  • Từ khóa: Thai chậm phát triển trong tử cung, doppler động mạch rốn, doppler ống tĩnh mạch Arantius, tình trạng sơ sinh. 

Bài viết thuộc số báo: Tập 14 Số 1_5-2016

  Mua ngay để đọc đầy đủ

Liên Hệ Phát Hành  08.6682 6550

Đối tác

Vui lòng đăng ký thành viên để đăng báo cáo !

Vui lòng đăng ký thành viên trước khi tham gia viết bài báo cáo và phản biện báo cáo.