KHIẾM KHUYẾT SẸO MỔ LẤY THAI: NGUYÊN NHÂN CỦA CHẢY MÁU BẤT THƯỜNG TỬ CUNG VÀ CÁC BIẾN CHỨNG PHỤ KHOA

Cập nhật: 13/05/2018

Facebook Google +1 Twitter

Tóm tắt

Mổ lấy thai là một trong những phẫu thuật rất hay gặp ở phụ nữ. Trong những thập niên gần đây, tỷ lệ mổ lấy thai tăng lên, kéo theo đó là hàng loạt những biến chứng của mổ lấy thai đã được nói đến nhiều trên y văn như dính vết mổ, nhau cài răng lược, nhau tiền đạo, thai làm tổ vết mổ cũ có thể gặp với tần suất nhiều hơn. Một trong những biến chứng của mổ lấy thai là hở khiếm khuyết sẹo mổ lấy thai, một biến chứng mới được nhắc đến và xác định trong những năm gần đây. Morris là tác giả đầu tiên sử dụng thuật ngữ hở khiếm khuyết sẹo mổ lấy thai vào năm 1995. Theo Morris đây là nguyên nhân thường bị bỏ sót của nhiều biến chứng trong phụ khoa như chảy máu bất thường tử cung, đau vùng chậu, vô sinhº

Bài viết thuộc số báo: Tập 15 số 3_9-2017

  Mua ngay để đọc đầy đủ

Liên Hệ Phát Hành  08.6682 6550

Đối tác

Vui lòng đăng ký thành viên để đăng báo cáo !

Vui lòng đăng ký thành viên trước khi tham gia viết bài báo cáo và phản biện báo cáo.