GIÁ TRỊ TẦM SOÁT UNG THƯ CỔ TỬ CUNG BẰNG XÉT NGHIỆM PAP, HPV, PHỐI HỢP PAP VÀ HPV (CO-TESTING) TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN NHI BÌNH DƯƠNG

Cập nhật: 29/06/2019

Facebook Google +1 Twitter

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ tổn thương bất thường cổ tử cung qua sàng lọc bằng phương pháp PAP, HPV (định týp từng phần), Co-testing và độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị tiên đoán dương, giá trị tiên đoán âm của từng phương pháp trong sàng lọc UTCTC kiểm chứng bằng kết quả sinh thiết CTC. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Một nghiên cứu cắt ngang mô tả được thực hiện trên 170 phụ nữ khám tầm soát UTCTC tại Bệnh viện Phụ Sản Nhi Bình Dương có kết quả soi CTC theo hệ thống phân độ CCI ≥ 3 điểm chỉ định sinh thiết làm xét nghiệm GPB được chọn vào nghiên cứu trong thời gian từ tháng 6/2016 ± 6/2018. 

Kết quả: Xét nghiệm HPV có độ nhạy, giá trị tiên đoán âm lần lượt là 88,1%; 90,7% cao hơn so với xét nghiệm PAP là 32,6%; 70,5%; và gần tương đương với phương pháp Co-testing là 91,4%; 91,7%. 

Kết luận: Chọn lựa xét nghiệm HPV định týp từng phần làm xét nghiệm đầu tay để tầm soát ung thư cổ tử cung sẽ có lợi về giá trị tầm soát đồng thời giảm được chi phí cho bệnh nhân so với xét nghiệm Co-testing.

Từ khóa: Tầm soát ung thư cổ tử cung. 

Abstract 

THE VALUE OF CERVICAL CANCER SCREENING USING THE PAP TEST, HPV TEST, AND CO-TESTING TEST AT BINH DUONG OBSTETRICS / GYNECOLOGY AND PEDIATRICS HOSPITAL

Objectives: To determine the rate of abnormal cervical lesions through screening by the PAP test, HPV test(Genotyping) and Co-testing test verified by cervical biopsy results and the sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value of PAP, HPV and Co-testing screening methods for cervical cancer screening. 

Materials & methods: A descriptions cross-sectional study was performed on 170 women screened of cervical cancer from June 2016 to June 2018 at the Binh Duong Hospital Obstetrics/ Gynecology and Pediatrics, had colposcopy according to the CCI ≥ 3 grading system and were assigned a biopsy for pathology testing selected for the study. 

Results: HPV test has sensitivity, negative predictive value is 88.1%; 90.7% higher than PAP test 32.6%; 70.5%; and nearly equivalent to Co-testing method is 91.4%; 91.7%. 

Conclusion: The choice of HPV test as a first-line screening test for cervical cancer will benefit the screening value and reduce the cost for clients compared to Co-testing. 

Keywords: Cervical cancer screening.

Bài viết thuộc số báo: Tập 16 số 4_6-2019

  Mua ngay để đọc đầy đủ

Liên Hệ Phát Hành  08.6682 6550

Đối tác

Vui lòng đăng ký thành viên để đăng báo cáo !

Vui lòng đăng ký thành viên trước khi tham gia viết bài báo cáo và phản biện báo cáo.