CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ CÁC TRƯỜNG HỢP THAI CHẬM TĂNG TRƯỞNG CHỌN LỌC MỨC ĐỘ NẶNG TRONG SONG THAI MỘT BÁNH NHAU

Cập nhật: 29/06/2019

Facebook Google +1 Twitter

Giới thiệu

Thai chậm tăng trưởng chọn lọc (sIUGR) xảy ra ở 10-15% các thai kỳ song thai một bánh nhau (MC), là thách thức cho việc quản lý do sự liên quan giữa các thai thông qua cấu trúc mạch máu bánh nhau. Sự hiểu biết nhiều hơn về mối liên hệ giữa sự phân chia bánh nhau, cấu trúc mạch máu bánh nhau cùng với biểu hiện lâm sàng và tiên lượng của sIUGR cho phép phân loại theo đặc điểm Doppler động mạch rốn (UA) của thai nhỏ [1]. Trong type I sIUGR cả hai thai có sóng cuối tâm trương UA bình thường, trong type II có mất hoặc đảo ngược sóng cuối tâm trương UA, trong type III, có hiện tượng mất hoặc đảo ngược sóng cuối tâm trương UA không liên tục. Một đồng thuận về tiêu chuẩn chẩn đoán cho sIUGR trong MC đã được công bố gần đây, nhưng sự không chắc chắn về mặt lâm sàng liên quan đến việc quản lý tối ưu, đặc biệt là các trường hợp xảy ra rất sớm. Thách thức cụ thể trong MC là nguy cơ truyền máu cấp tính giữa các thai trong trường hợp một thai lưu hoặc hạ huyết áp sâu dẫn đến thai còn lại lưu hoặc tổn thương thần kinh. Báo cáo tỷ lệ sống sót ở các thai kỳ bị ảnh hưởng bởi type I sIUGR là 97%, nhưng tỷ lệ sống sót ở type II và III tương ứng là khoảng 50% và 80%, với nguy cơ cao thai tử có thể khó dự đoán trong type III [2-8].

Các lựa chọn điều trị hiện tại bao gồm theo dõi sát và sinh nếu một thai sắp thai lưu, hoặc can thiệp thai nhi chủ động, bằng nội soi đốt laser hoặc hủy thai chọn lọc thai bị ảnh hưởng. Hủy thai chọn lọc cho thấy kết cục tốt hơn của thai lớn, trong khi nội soi đốt laser có thể mang đến sự sống cho cả 2 thai nhưng tỷ lệ thai lớn lưu và các biến chứng thần kinh lại cao hơn [3].

Trong khuôn khổ bài báo này chúng tôi xin trình bày chẩn đoán và xử trí 02 trường hợp sIUGR nặng khởi phát sớm được điều trị bằng can thiệp bào thai hủy thai chọn lọc.

Bài viết thuộc số báo: Tập 16 số 4_6-2019

  Mua ngay để đọc đầy đủ

Liên Hệ Phát Hành  08.6682 6550

Đối tác

Vui lòng đăng ký thành viên để đăng báo cáo !

Vui lòng đăng ký thành viên trước khi tham gia viết bài báo cáo và phản biện báo cáo.