Lời ngỏ Website Tạp Chí Phụ Sản

Xin chào mừng quý vị đến với trang tin Tạp chí Phụ Sản, là tạp chí chính thức của Hội Phụ Sản Việt Nam (VAGO). Trong những năm qua, nhằm mục đích thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ và các Mục tiêu phát triển bền vững ở tầm quốc tế cũng như Chiến lược chăm sóc sức khỏe sinh sản tại Việt Nam, chuyên ngành Sản Phụ khoa  - Sức khỏe sinh sản đóng vai trò chủ đạo trong việc trực tiếp triển khai các hoạt động chuyên môn. Trong đó, việc cập nhật, trao đổi, chia xẻ thông tin chuyên môn giữa các đồng nghiệp đóng một vai trò rất quan trọng. Trang web này được lập ra với mục đích cung cấp các thông tin khoa học chuyên ngành trong lĩnh vực Sản phụ khoa – Sức khỏe sinh sản và là cầu nối trực tiếp về mặt học thuật giữa những các đồng nghiệp tại Việt Nam.


Tập 16 số 4_6-2019

06-2019

Chào mừng 
Hội Nghị Sản Phụ Khoa Toàn Quốc 2019
Hà Tĩnh, 11 - 12/06/2019 

Liên Hệ Phát Hành 

Đối tác

Vui lòng đăng ký thành viên để đăng báo cáo !

Vui lòng đăng ký thành viên trước khi tham gia viết bài báo cáo và phản biện báo cáo.